Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Dansk Infrastruktur

Branchefællesskabet Dansk Infrastruktur er en sammenslutning af en række sektioner og interessegrupper i Dansk Byggeri, der alle har aktiviteter inden for anlægs- og infrastrukturområdet

Dansk Infrastruktur varetager branchens overordnede og fælles interesser med fokus på den erhvervspolitiske indsats. De enkelte medlemmer – sektioner og interessegrupper – varetager medlemsvirksomhedernes interesser gennem aktiviteter med fokus på faglige emner og forhold.

Næsten 1.000 virksomheder udgør, gennem medlemskab af sektionerne og interessegruppen, Dansk infrastruktur.

Dansk Infrastrukturs medlemsvirksomheder repræsenterer en lønsum på mere end 5 mia. kr. årligt.

 

Sektioner og interessegrupper i branchefællesskabet

Anlægsentreprenørsektionen i Dansk Byggeri

Brolægningssektionen i Dansk Byggeri (Brolæggerlauget)

Kabel- og ledningssektionen i Dansk Byggeri

Kloaksektionen i Dansk Byggeri

Rørtekniksektionen i Dansk Byggeri

Vejbygningssektionen i Dansk Byggeri

Interessegruppen for større Betonentreprenører

Fakta

Anlægsbranchen beskæftiger omkring 23.000 arbejdere ved anlægsvirksomhed og knap 5.000 funktionærer. Hertil kommer beskæftigelsen i de erhverv, som leverer varer og tjenester til anlægsbranchen.