Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

42 konkrete forslag til regeringens krigskasse

DI opruster med 42 konkrete forslag til regeringens "krigskasse". Forslagene har fokus på, hvordan Danmark kan investerer, så vi kommer styrket ud af krisen. Det er blandt andet afgørende, at vi investere i infrastruktur og klimatilpasning.

Foto: Colourbox

For godt 19 mia. kr. kan Danmark tage vigtige skridt til at investere sig ud af coronakrisen, hvis pengene fra regeringens ”krigskasse” og midler fra EU-genopretningsfond i 2021 lægges sammen. Det mener DI, som har regnet på, hvordan pengene kan investeres med størst samfundsmæssig effekt. Det har mundet ud i 42 konkrete forslag, der beløber sig til 15,9 mia. kroner.

Forslagskataloget hedder ’Nye muligheder i en coronatid’ og er delt op i seks temaer:

  • Fart på den grønne omstilling
  • Boost eksporten
  • Sunde og stærke virksomheder
  • Viden får os ud af krisen
  • Fremryk investeringer i infrastruktur og vores miljø
  • Digitalisering i fremtiden

Du kan læse mere om hele kataloget på DI’s hjemmeside ved at klikke her.

 

Fart på den grønne omstilling med klimatilpasningsfond og elektrificering af jernbanen

Det er langt billigere at forebygge end at udbedre skaderne efter det voldsommere vejr, men det kræver en samlet plan for klimatilpasningen i Danmark. Derfor er et af forslagene, at staten bør sætte gang i klimatilpasningen med en statslig pulje og sikre en samlet plan for hele landet.

Samtidig bør elektrificeringen af jernbanen gøres færdig. Den er man allerede i gang med, men der er endnu ikke afsat midler til at fuldføre alle hovedstrækninger. Det er vigtigt, at regeringen gør arbejdet færdigt, så man kan opnå den fulde CO2- effekt ved elektrificeringen.

Fremryk investeringer i infrastrukturen ved at skabe bedre forhold for cyklister og sætte ind mod flaskehalse på vejnettet

En stor del af trafikken i de større byer foregår på cykel, det betyder blandt andet, at den øvrige trafik glider lettere. Samfundsøkonomiske analyser viser høje afkast på projekter, der fremmer cyklisme. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til etablering af lokal og regional infrastruktur til cykeltrafikken.

Derudover bør kapaciteten øges på Motorring 3 i hovedstadsområdet, motorvejsstrækningen syd om Odense bør udbygges og en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus, som skal lede trafikken til og fra Aarhus havn udenom de centrale bydele, bør realiseres.

Læs forslagskataloget ’Nye muligheder i en coronatid’ her