Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2020

  26-11-2020

  Renovering af faldstammer sparer penge og CO2

  Artikel bragt i magasinet Teknik og Miljø: Når afløbet stopper lidt for ofte, det lugter af kloak, risten er rusten, og fugt og skimmelsvamp begynder at brede sig, er det ved at være tid til at se på bygningens faldstamme. Normalt bliver en udtjent faldstamme udskiftet med en ny, men det er både billigere for kommunekassen og mere klimavenligt, hvis kommuner i stedet får faldstammen renoveret efter samme princip, som kloakmesteren renoverer kloakledninger.

  06-11-2020

  Overblik over de nye restriktioner i Nordjylland

  Torsdag d. 5. november kom regeringen ud med nye restriktioner for COVID-19 i en række nordjyske kommuner. DI Dansk Byggeri har samlet et uddrag af myndighedernes nye restriktioner, som er særlig relevante for dig som arbejdsgiver.

  22-10-2020

  Coronavirus har fundet vej ind på bygge- og anlægspladserne

  Nu har Coronavirus desværre fundet vej ind i bygge- og anlægsbranchen. Derfor genopfrisker vi de gode råd, vejledninger og forholdsregler, som du skal forholde dig til som virksomhed, byggeleder, bygherre og medarbejder.

  13-10-2020

  42 konkrete forslag til regeringens krigskasse

  DI opruster med 42 konkrete forslag til regeringens "krigskasse". Forslagene har fokus på, hvordan Danmark kan investerer, så vi kommer styrket ud af krisen. Det er blandt andet afgørende, at vi investere i infrastruktur og klimatilpasning.

  22-09-2020

  Infrastrukturdagen rykkes til foråret 2021

  På grund af de nyeste anbefalinger i forhold til COVID-19, har Dansk Infrastruktur valgt at rykke Infrastrukturdagen 2020 til foråret 2021.

  09-09-2020

  Store gevinster for klima og pengepung ved at åbne markedet for renovering af faldstammer

  DEBAT: Faldstammerne i mere end en million boliger nærmer sig deres udløbsdato. Typisk bliver udtjente faldstammer automatisk skiftet ud. Men der er store gevinster at hente for både pengepung, miljø og klima, hvis de i stedet bliver renoveret og genanvendt.

  21-08-2020

  Debatindlæg: Der er behov for en statslig national klimatilpasningsplan

  DEBAT: Klimatilpasning, klimasikring og kystbeskyttelse fylder meget i danskernes bevidsthed, men de ansvarlige ministre glimrer ved deres fravær. Vi venter stadig på den nationale plan fra regeringen til at få styr på vandmasserne, skriver Henrik Friis.

  18-08-2020

  Dansk Byggeri vil sikre, at flere slidte faldstammer bliver renoveret - og ikke automatisk skiftet ud

  Faldstammen i huset eller lejligheden er slidt. Men kan det betale sig at renovere den, eller bør den skiftes ud? Det kan være svært for både hr. og fru Jensen og den professionelle ejer af en større etageejendom at vurdere, hvad der er den bedste løsning for lige netop deres bygning. Derfor går Dansk Byggeri i gang med at arbejde for en kontrolordning for renovering af faldstammer.

  17-08-2020

  Kampagne fra Vejdirektoratet skal få trafikanterne til at stille skarpt på vejarbejde

  Med kampagnen "Stil Skarpt - Vejarbejde kræver fokus" ønsker Vejdirektoratet at skærpe trafikanternes fokus på kørslen, når de kører ved vejarbejde.

  03-08-2020

  Danskerne er bange for det voldsomme vejr og ønsker mere klimatilpasning

  Kraftige regnskyl, stigende vandstand og andre følger af klimaforandringerne bekymrer befolkningen. I en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri siger to ud af tre danskere, at klimasikring og kystbeskyttelse bør prioriteres højere. Men regeringens løfte om en national plan for klimatilpasning er stadig ikke indfriet.

  29-05-2020

  Investeringer i veje kan redde arbejdspladser og forbedre infrastrukturen

  Statens og kommunernes investeringer i veje og broer er på fem år faldet med 29 procent, viser en ny analyse. Derfor er det ifølge Dansk Infrastruktur positivt, at kommunerne nu har mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. Det kan redde arbejdspladser under coronakrisen og samtidig forbedre infrastrukturen. Men der er brug for flere investeringer i årene fremover, lyder vurderingen.

  28-05-2020

  Byggeriet kan mærke at kommunernes anlægsloft er suspenderet

  Bygge- og anlægsvirksomhederne kan allerede nu mærke, at kommunerne har sat tempoet op, siden det kommunale anlægsloft blev suspenderet i slutningen af marts. Mere end hver fjerde bygge- og anlægsvirksomhed, som arbejder for kommunen, har oplevet, at kommunerne nu udbyder flere opgaver, viser en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri.

  18-05-2020

  Tynd politisk aftale om bedre klimatilpasning

  Men den brede politiske aftale om bedre klimatilpasning i kommunerne, der kom fredag eftermiddag, er der forhåbentligt udsigt til flere og bedre projekter, som kan forhindre oversvømmelser, når vi igen får massive regnskyl. Det er der brug for, mener Dansk Byggeri. Men aftalen er ikke tilstrækkelig, og initiativerne i den burde træde i kraft med det samme.

  12-05-2020

  Dansk Infrastruktur om corona-krisen: Oplagt at udbygge infrastruktur nu

  Coronakrisen har ikke bare sat en helt ny dagsorden for sundhedspolitikken, men også for økonomien, der er i frit fald. Hjælpepakker kan mildne her og nu, men den økonomiske krise er kun i sin vorden. Vi er snart i økonomisk recession og vil blive hårdt ramt både af global afmatning og faldende indenlandsk forbrug.

  24-04-2020

  Femerntunnelen kommer med arbejdspladser på et godt tidspunkt

  Ved årsskiftet kommer der endelig gang i det længe ventede byggeri af Femerntunnelen. Det vil give arbejdspladser og vækst både på Lolland-Falster og i resten Danmark på et tidspunkt, hvor corona og økonomisk krise stadig vil præge Danmark, mener Dansk Byggeri.

  21-04-2020

  Fælles udspil fra Dansk Infrastruktur og DI Transport: Anlægsaktiviteter til hurtig igangsætning

  Med notatet anbefaler DI Transport og Dansk Infrastruktur en række anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver, der kan igang-sættes på kommunalt og nationalt niveau. Anbefalingerne omfatter såvel vej- som baneprojekter og forsøger i videst mulig omfang at tage andre nødvendige hensyn med i overvejelserne.

  07-04-2020

  12 forslag som kan skabe over 20.000 arbejdspladser

  Dansk Byggeri er klar med en plan, der vil kunne få store dele af bygge- og anlægsbranchen op i gear igen efter coronakrisen og skabe 20.700 arbejdspladser. De 12 forslag i investeringsplanen kan sættes i gang med det samme. Og de vil gavne klimaet, samtidig med at borgerne får bedre boliger, veje, institutioner og meget mere.

  02-04-2020

  Fremrykning af anlægsprojekter giver job og god mening

  Dansk Byggeri bakker op om forslaget fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der vil have rykket statslige anlægsprojekter frem. Det vil skabe arbejdspladser og komme både borgere og klimaet til gode.

  30-03-2020

  Fælles vejledning fra lønmodtagere og arbejdsgivere i bygge- og anlæg skal forhindre corona-smitte

  Hvordan skal byggepladsen indrettes, så man undgår smitte med corona? Og hvilke forholdsregler skal håndværkeren og kunden tage, når arbejdet foregår i private hjem? Det giver en ny fælles vejledning fra syv arbejdsgiverorganisationer, ni fagforbund og -organisationer og to lederorganisationer i bygge- og anlægsbranchen nu svar på.

  27-03-2020

  Stor tilfredshed i Dansk Byggeri med at anlægsloftet er ophævet i 2020

  Det er både godt og tiltrængt, at regeringen, KL og Danske Regioner nu har aftalt, at sætte det kommunale anlægsloft ud af kraft i resten af 2020, så kommunerne kan rykke blandt andet renoveringer af skoler, daginstitutioner og veje frem. Det mener Dansk Byggeri, som har kæmpet for en suspendering af anlægsloftet, siden coronakrisen ramte Danmark.

  25-03-2020

  Dansk Byggeri er helt enig med Venstre i, at anlægsloftet skal lempes

  Dansk Byggeri glæder sig over, at Venstre nu er parat til at lempe det kommunale anlægsloft. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at sætte nogle af de planlagte renoveringer og anlægsopgaver i gang, som anlægsloftet ellers sætter en stopper for. Og det er der brug for nu, hvor coronakrisen også har ramt bygge- og anlægsbranchen.

  24-03-2020

  Tak til KL’s formand for en udstrakt hånd til bygge- og anlægsbranchen

  Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard lovede på pressemødet mandag, at kommunerne vil rykke planlagte renoveringer og anlægsprojekter frem. Det er en kærkommen hjælp til bygge- og anlægsbranchen, som har brug for flere opgaver, hvis virksomhederne skal opretholde aktiviteten og bevare arbejdspladserne, mener Dansk Byggeri.

  20-03-2020

  Begræns smitten på byggepladsen og i skurvognen

  Fagbevægelsen og arbejdsgiverne appellerer til, at arbejdet i bygge- og anlægsvirksomhederne fortsat holdes i gang. Og det er ekstremt vigtigt, at vi passer på hinanden ude på byggepladserne, lyder det i en fælles opfordring fra Dansk Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen og BAT-Kartellet. Sammen anbefaler de en række konkrete tiltag, der skal være med til at mindske risikoen for spredning af coronavirus på arbejdspladsen.

  18-03-2020

  Byggerier kan fortsætte trods forsamlingsforbud

  Det nye forbud mod, at man er mere end 10 mennesker sammen offentligt gælder ikke byggepladser. Det oplyser Dansk Byggeri, der opfordrer virksomheder og ansatte til at tage en række forholdsregler for at undgå, at medarbejdere og andre bliver udsat for smitte med coronavirus.

  18-03-2020

  Fremryk offentlige byggeprojekter og reparationer

  Dansk Byggeri opfordrer stat, regioner og kommuner til at fremrykke investeringer i for eksempel vedligeholdelse af veje og anlæg og at sætte reparationer af skoler og andre bygninger, der ellers var planlagt til sommerferien, i gang tidligere. Det vil kunne medvirke til, at bygge- og anlægsvirksomhederne kan begrænse omfanget af afskedigelser som følge af coronapandemien.

  17-03-2020

  Overenskomsten for op mod 60.000 medarbejdere i byggeriet på plads

  Dansk Byggeri blev tidligt tirsdag morgen enige med 3F Byggegruppen om en treårig overenskomstaftale. Den betyder, at virksomhederne nu kan fokusere på at bringe virksomheder og medarbejdere sikkert gennem den alvorlige krise, Danmark befinder sig i på grund af coronavirus.

  17-03-2020

  Coronavirus spørgsmål og svar

  Dansk Byggeri har etableret et område på hjemmesiden, hvor du kan få svar på de mange spørgsmål, som Corona-virussen rejser. Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så du kan holde dig orienteret.

  16-03-2020

  Dansk Byggeri hilser trepartsaftale velkommen

  Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er en god og tiltrængt hjælp til de danske virksomheder. Lønkompensation er nødvendig for både virksomheder og lønmodtagere, mener Dansk Byggeri.

  02-03-2020

  Når du vil arbejde i Sverige

  Næsten 100 personer deltog i Dansk Byggeris og svenske Maskinentreprenörernas Øresundskonference i Malmø den 25. februar 2020. Download powerpoints og program.

  27-02-2020

  Vi har brug for en ambitiøs klimatilpasningsplan

  Når forligspartierne bag vandsektorloven mødes i dag for at finde frem til, hvordan Danmark klimasikres mod større regnmængder, skybrud, orkaner, stormflod og højere vandstand, er det vigtigt, at der kommer en samlet, koordineret plan og ikke drypvise initiativer ud af det. Det mener Dansk Byggeri, der efterlyser en klima- og kystfond, som kan hjælpe kommunerne med den store opgave.

  24-02-2020

  Film: DM i Skills 2020 for anlægsstruktører

  Møs Emil Mejdahl Spenner, David Mick Nielsen og Jonas Bokær Hansen, der var med til DM i Skills 2020 for anlægsstruktører. De er alle tre meget stolt af deres fag og anbefaler alle unge at prøve det af for det rummer meget mere end man forventer.

  06-02-2020

  Film: Er Danmark forberedt på den næste storm?

  Mange danske byer som bl.a. Kerteminde er særligt udsatte, når orkaner og stormfloder rammer Danmark. Vi må gøre noget, før det er for sent...

  03-02-2020

  Invitation: Debatmøde om klimatilpasning

  Vandet kommer – vi skal have bedre klimatilpasning og -sikring.

  21-01-2020

  Stigende trængsel gør det svært for virksomheder at tiltrække medarbejdere

  I mange af landets kommuner kan trafikanterne se frem til mere trængsel på vejene, hvis der ikke bliver sat gang i nye vej-, bane- og tunnelprojekter. Og det kan gøre det sværere for virksomhederne at tiltrække medarbejdere, viser en analyse, som MOE Tetraplan har udarbejdet for Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri. I flere vækstcentre vil virksomhederne kunne se frem til at have 20 procent mindre arbejdskraft til rådighed.

  16-01-2020

  Se deltagerne til DM i Skills 2020

  Den 16.-18. januar 2020 danner Bella Centeret i København for anden gang rammen om DM i Skills. Her stiller 44 lærlinge fra Dansk Byggeris medlemsvirksomheder op. Se deltagernavne og programmet her.

  07-01-2020

  Ny side om klimasikring

  Få inspiration til gode og holdbare klimaløsninger på vores nye klimasikringsside.