Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konference: Ulykker og stress ved vejarbejde

Vejens arbejdere er utrygge ved bilisternes høje fart, og både trafikanter og vejarbejdere kommer til skade ved vejarbejde. En konference den 3. september 2019 arrangeret af VEJ-EU sætter spot på problemet med oplæg fra bl.a. politi og trafikanalytikere.

Vejarbejder er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig og velfungerende vejinfrastruktur, men kan betyde lange bilkøer og desværre også ulykker, mens de står på. Trods mange kampagner og indsatser er det stadig utrygt og farligt for vejarbejdere at arbejde på de danske veje.

Ulykkestallene for både trafikanter og arbejdere på vejen er for højt. Hver sjette dag kommer en trafikant til skade ved et vejarbejde, og alt for mange vejarbejdere bliver udsat for fysiske og psykiske skader, fordi alt for mange bilister kører for stærkt forbi, kaster ting efter dem eller råber ad dem.

I takt med den stærkt stigende trafik, er der behov for udbygning og mere vedligehold af vejene, og problemetikkens omfang vokser derfor. Samtidig ønsker borgere og politikere større fremkommelighed og sikkerhed for trafikanterne – også ved vejarbejder.

Tidlig planlægning vigtig
- Både gener og ulykker skal begrænses, så trafikanterne kan komme forbi et vejarbejde uden ulykker og unødige forsinkelser. For arbejderne på vejen skal det være trygt at gå på arbejde og udføre opgaverne uden hverken fysiske eller psykiske skader, siger Niels Nielsen, som står for sammensætningen det
faglige indhold af VEJ-EU’s konference.

Martin Louis Madsen er projektleder i Via Trafik, der udfører trafikanalyser. På konferencen taler han om værdien af tidligt at inddrage fremkommelighed og sikkerhed i planlægningen. 

- Arbejdsmiljø og sikkerhed har ikke tidligere fået høj prioritet i de første faser af projekter. Byggeriet af en vej var ofte planlagt, før man gik i gang med at tænke på fremkommelighed. Nu bliver vi oftere og oftere bedt om at trække disse faktorer ind fra start, siger han. 

Når analyser af trafikale forhold indgår tidligt, kan der regnes på sammenlignelige løsninger, forklarer Martin Louis Madsen. Ofte vil det for arbejdsmiljø og sikkerhed være bedst at lukke vejen helt af, mens et arbejde står på, især ved dårlige pladsforhold.

- Generne for trafikanterne bliver større, hvis vejen lukkes helt, men varer i kortere tid. Tidlige analyser kan afdække økonomi og trafikale konsekvenser, så ethvert valg bliver taget på et oplyst grundlag, siger Martin Louis Madsen.

Politi og lovgivning
Tønder Kommune vil på konferencen afdække vigtigheden af at inddrage fremkommelighed og sikkerhed som en faktor i udbudsmaterialet. Anders K. Sørensen fra Barslund AB vil videregive svenske erfaringer med problematikken. Også repræsentanter for blandt andre Vejdirektoratet, Arkil Vejservice, NCC og Asfaltindustrien bidrager med oplæg.

Niels Nielsen tilslutter sig vigtigheden i, at alle parter samarbejder og inddrager sikkerhed i tidlig planlægning: vejmyndighed, bygherrer, entreprenører og rådgivere.

- Ulykker sker ofte, når sikkerhedsforanstaltningerne ikke er tilpasset den arbejdsproces, der venter. Andre udfordringer opstår, når afmærkningen og afspærringer er utilstrækkelige i forhold til den hastighed, som trafikanterne lovligt eller ulovligt holder forbi arbejdsområdet, siger Niels Nielsen. 

Han forklarer, at sikkert arbejdsmiljø og passage forbi vejarbejde blandt andet sikres af, at skiltningen er gennemtænkt og hensigtsmæssig, men selv med tydelig skiltning med hastighedsbegrænsninger, kører mange hensynsløst stærkt ved vejarbejder. Derfor er det et ønske i branchen, at Politiet i langt højere grad håndhæver fartgrænser gennem hyppige eller permanente fartkontroller.

- Også ny teknologi kan bidrage til at løse problemet med sikkerhed ved vejarbejder og vil blive drøftet på konferencen. Fremtiden kan eksempelvis byde på anvendelse af robotter og droner til opmåling og afmærkning tæt på kørende trafik. Adfærdsstudier og viden om nudging får efter min mening ligeledes en plads i fremtidens planlægning af vejarbejde, slutter Niels Nielsen.

Konsekvenser af ulykker ved vejarbejde 2012-2016

  • 17 mennesker mistede livet
  • 198 kom alvorligt til skade
  • 140 kom lettere til skade

Kilde: Sikker Trafik og Vejdirektoratet

’Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder 2019’
VEJ-EU sætter i denne konference med indlæg og debat fokus på muligheder og nyeste erfaringer til at sikre optimal fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder.

  • Konferencen gennemføres i samarbejde med Asfaltindustrien og Dansk Byggeri
  • Den finder sted tirsdag den 3. september 2019 på Park Inn
  • Kontakt kursuskoordinator Hanne Tuegaard, 20 60 48 35, hanne@vej-eu.dk
  • I forbindelse med konferencen vil de være en udstilling med de nyeste løsninger

For yderligere information, interviews og fotos

  • Mette Bender, journalist, 40 42 22 16, mail@mettebender.dk
  • Niels Nielsen, konferencetilrettelægger, 25 66 63 14, Niels@nienie.dkFoto: Morten Germund/Ritzau Scanpix


Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix