Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Folkemødedebat: Vandmasserne kommer – hvad gør vi?

På Folkemødet debatterer vi de aktuelle klimaudfordringer og ser på kystbeskyttelse og klimasikring i byerne. Kom og vær med i debatten fredag den 14/6 klokken 14.

Vi mangler beskyttelse mod storme, orkaner og stormflod, som ødelægger bygninger og infrastruktur. 

Kommunerne fik hele ansvaret for kystbeskyttelse i september sidste år. Samtidig blev der i 2018 åbnet op for mere ”hård” kystbeskyttelse og kombinerede metoder med sandfodring, der kan sikre en mere varig beskyttelse mod storme og et stigende havniveau.

Men bliver det udmøntet i praksis ude i kommunerne – og har de ressourcerne til at håndtere administration og sagsbehandling? Og hvem skal betale – er det realistisk kun at grundejerne betaler (for andre)?

Kommunerne har også ansvaret for klimasikring i byerne og for udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, som skal udpege områder, der risikerer at blive oversvømmet ved skybrud, stormflod samt stigende vandstand og grundvandsspejl. Men kan kommunerne alene løfte finansieringen af denne omfattende klimaopgave i lyset af anlægsloftet og stramningen over for forsyningsselskaberne i 2016, så forsyningsselskaberne ikke længere alene kan finansiere grønne overfladeløsninger i forbindelse med afledning og opdæmning af vandmasserne? Og hvorfor bliver der ikke udarbejdet landsdækkende handlingsplaner for kystbeskyttelse og klimasikring, når problemerne og løsningerne dertil ofte går på tværs af kommuneskel?

Vi ser på den aktuelle klimaudfordring og får en spændende diskussion med panelet, hvor vi også vil høre om deres holdning til Dansk Byggeris forslag til en statslig Klima- og Kystfond.  

Kom og vær med i debatten fredag den 14/6 klokken 14.

Deltagere i debatten:
Klavs Bundgaard, seniorprojektleder, NIRAS
Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, Kommunernes Landsforening
Jørn Asmussen, direktør, CG Jensen A/S
Carl-Emil, direktør, DANVA

Læs mere om Folkemødet 2019