Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Trafikken stiger, men investeringerne falder

Vejinvesteringer vil falde med 57 % på tre år. Danske Anlægsentreprenører anfører, at det bliver et problem for Danmarks udvikling og konkurrenceevne, at vi ikke sikrer bedre sammenhæng mellem de statslige vejinvesteringer og udviklingen i trafikken

Den øgede trafik bliver ofte peget på som et problem, selvom det først og fremmest er udtryk for dynamik og aktivitet. Og meget trafik er ifølge Danske Anlægsentreprenører en klar indikation på behovet for, at det er tid til at forbedre infrastrukturen med tilstrækkelig kapacitet.

- Infrastrukturens beskaffenhed er nemlig et vigtigt element, når vi taler om Danmarks vækst og vores mulighed for at øge velfærden. Landets motorkøretøjer kører i dag 30 % flere kilometer hvert år end for blot 20 år siden, og det er et godt mål for den øgede velstand. Uden den trafikstigning havde vi næppe haft fremgang og øget velfærd, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Han ser det derfor som en trussel mod fortsat velstandsstigning, at mens trafikken stiger, så falder statens investeringer i vejene. Dansk Byggeris seneste konjunkturanalyse viser, at Vejdirektoratets investeringer i anlæg og drift af veje falder fra næsten 6 mia. kr. i 2015 til lidt over 2,5 mia. kr. i 2018 - et fald på 57 %.

- Det er motorvejene og de øvrige statsveje, der lægger asfalt til næsten halvdelen af de kørte kilometer. Derfor er det stærkt bekymrende, at statens investeringer i vejene på blot tre år reduceres med næsten 60 %, siger Niels Nielsen.

De faldende investeringer kan betyde, at samfundet ikke får fuld gevinst af de investeringer, som der faktisk bliver plads til. Vi risikerer ifølge Dansk Anlægsentreprenører, at udvikle trafikpropper til vækstpropper.

- Lad mig give et eksempel. Der løses et stort flaskehalsproblem med den kommende bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Men det er jo tude tosset, at man ikke samtidig får en beslutning om de sidste 25 kilometer af Frederikssundmotorvejen, så samfundet kan få det fulde udbytte af den nye bro. Anlægsloven for motorvejen er på plads og linjeføringen er på plads. Det er kun politikerne, som nu kan få trafikken og væksten til at glide smertefrit, siger Niels Nielsen og tilføjer:

- Nedskæringerne på anlægsområdet kan ikke forsvares, når vi samtidig har god dokumentation for, at en lang række infrastrukturprojekter har samfundsmæssigt afkast, der nærmest gør det kriminelt ikke at gennemføre dem.