Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Roskilde fjord angriber igen

Den aktuelle situation med et stort antal oversvømmelsestruede huse langs Roskilde Fjord viser, at reglerne for kystsikring skal bringes up to date, mener Danske Anlægsentreprenører

Beboerne langs kysterne ved Øresund, Nordsjælland, Isefjorden og Roskilde Fjord har i julen med bange anelser fulgt de løbende prognoser for den forhøjede vandstand på grund af stormen Urd. Det ser igen værst ud ved Roskilde Fjord.

 

- Beboerne ved Roskilde Fjord er naturligvis nervøse. Vil stormen Urd bliver en uvelkommen nytårsgave med oversvømmelse og ødelæggelser, fordi den nødvendige sikring af kysterne mod højvande endnu ikke er på plads. Vi blev jo sidst advaret efter stormen Bodils hærgen i 2013, siger branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

 

Roskilde Kommune og Egedal Kommune er ellers klar med et projekt, der kan beskytte de truede boliger ved Roskilde Fjord. Der er imidlertid indgivet klager mod projektet, som først skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har opprioriteret netop dette projekt, men en afgørelse kan alligevel først ventes i april 2017.

 

- For beboerne ved Roskilde Fjord, der kan se frem til en ny oversvømmelse af deres boliger, er det naturligvis frustrerende at skulle vente så længe på afgørelsen. Men det er vilkårene, når der er indløbet klager mod projektet, siger Niels Nielsen.

 

Det er efter Kystbeskyttelsesloven som udgangspunkt den enkelte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom, men oversvømmelser kender ingen grænser, og Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2016 offentliggjort en kystanalyse, der viser, at kystbeskyttelse virker mest hensigtsmæssigt, hvis den etableres sammenhængende og over en større kyststrækning.

 

Selv om helhedsløsninger er at foretrække, så møder de ofte modstand fra enkelte grundejere. Kommunerne er blandt andet af den grund ofte tilbageholdende med at gennemføre de omkostningseffektive helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder.

 

- Helt nødvendige kystsikringsprojekter trækker ofte ud i årevis, fordi der er protester fra enkelte grundejere. Man skal naturligvis tage hensyn til den enkeltes interesser, men politikerne bør tage klagereglerne op til revision, for vi har set for mange eksempler i de senere år på, at samfundsgavnlige projekter forsinkes på grund af protester, siger Niels Nielsen.

 

Klimapåvirkningerne har skabt stigende fokus på og debat om kystsikringen. Der er hyppigere orkaner og orkanagtige storme med stigende styrke, som har øget behovet for kystsikring, især fordi vandstigningerne ikke bliver mindre i de kommende år.

 

- Udfordringerne i konkrete kystsikringssager stopper ikke med enighed om behovet for kystsikring, men typisk opstår der uenighed om fordeling af udgifterne, og om hvordan kystsikringen skal udføres. På den måde er projektet for Roskilde Fjord ikke unikt, men det viser klart, at staten må have en meget større og aktiv rolle i sikringen af vores kyster, siger Niels Nielsen.

 

Kontakt

Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32