Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kære bygherrer ... Stop konkurrencen om dårligt arbejdsmiljø

Debatindlæg bragt i Licitationen d. 23. oktober 2018 af Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur

Når entreprenørvirksomheder er i gang med vej- og gravearbejde eller andre store projekter i byer og i tætbebyggede områder, sker det stadig oftere, at bygherrerne har fokus på, at arbejdet generer trafikanterne mindst muligt, mens de ansattes sikkerhed ikke får samme opmærksomhed.

Virksomheder, der udfører vejarbejde, er opmærksomme på de ansattes arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø giver først og fremmest et sikkert og sundt arbejdsliv for de ansatte, men også en god bundlinje.Man kan dog få det indtryk, at nogle bygherrer prioriterer trafikanternes fremkommelighed så højt, at det kan gå ud over sikkerheden for de medarbejdere, der arbejder på vejen. Ganske enkelt fordi der ikke er plads nok. Og det siger sig selv, at det kan være farligt at udføre vej- eller andet anlægsarbejde, hvis sikkerheden ikke er prioriteret tilstrækkeligt.

Plads til "frimeteren"
Ifølge håndbogen om afmærkning af vejarbejder skal der være mindst en meters afstand mellem entreprenørernes medarbejdere og de kørende biler. Det er den såkaldte "frimeter", som beskytter de ansatte mod bilerne, der suser forbi. Men der kan hurtigt opstå farlige situationer, og det har bygherrerne traditionelt været indstillet på at tage hensyn til.

Men i takt med at der kommer flere biler på vejene og at fremkommelighed derfor bliver prioriteret højere, oplever entreprenørerne, at der ikke altid afsættes den nødvendige plads til en byggeplads, hvor der både skal være plads til "frimeteren", materiale og maskiner samt adgangsforhold til byggepladsen.

Sagt lidt firkantet får bilisterne en kørebane, som burde være inddraget til byggepladsen. Det kan betyde, at den meters afstand, der mindst skal være mellem entreprenørernes medarbejdere og de kørende biler kommer i klemme, når arbejdet skal tilrettelægges, og afstanden fra medarbejderne til trafikken derfor bliver for lille.

Dialog om arbejdsmiljøet
Det er vores indtryk, at bygherrerne ikke altid er opmærksomme på, at et sikkert og ordentligt arbejdsmiljø på en byggeplads kræver den nødvendige plads, så der blandt andet er plads til "frimeteren". I stedet prioriteres det at genere trafikken så lidt som muligt, når der udbydes vejopgaver - på bekostning af sikkerheden for de medarbejdere, der skal arbejde op og ned af vejen. Det skal vi have gjort op med.

Selvfølgelig kan forsinkelser ved vejarbejde være en irritation for trafikanter, da det medfører længere transporttid, men sikre og ordentlige arbejdsforhold må altid komme i første række.

Eller sagt med andre ord. Entreprenører skal ikke presses til en konkurrence om dårligt arbejdsmiljø.

På Dansk Infrastrukturs Arbejdsmiljødag i morgen, onsdag 24. oktober, mødes en række virksomheder, der beskæftiger sig med vej- og anlægsarbejder med Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Arbejdstilsynet og Byggeriets Arbejdsmiljøbus. I Dansk Byggeri håber vi på en åben dialog om arbejdsmiljøet i forbindelse med vej- og andre anlægsarbejder.