Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Godt nyt for kystsikringen

Oversvømmelser har skabt opmærksomhed på kystsikring, og Danske Anlægsentreprenører har peget på behovet for, at staten påtager sig en mere offensiv rolle. Det er derfor positivt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har lyttet og nu tager fat på de helt centrale udfordringer på området

Efter Kystbeskyttelsesloven er det den enkelte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom. Men oversvømmelser kender ingen grænser, og Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2016 offentliggjort en kystanalyse, der viser, at kystbeskyttelse virker mest hensigtsmæssigt, hvis den etableres sammenhængende og over en større kyststrækning.

 

- Det betyder, at de gældende regler skal granskes. I Danske Anlægsentreprenører har vi ved flere lejligheder peget på behovet for en større statslig involvering i kystsikringen, og derfor er det meget positivt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen allerede inden sommerferien vil præsentere en plan for, hvordan kystsikringen skal håndteres, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

 

Der findes planer, der kunne have været iværksat. Men projekterne møder ofte modstand fra enkelte grundejere enten på grund af fordelingen af omkostningerne, eller fordi man ganske enkelt har mere eller mindre velbegrundede indsigelser mod et projekt.

 

- Det er ikke rimeligt, at helt nødvendige kystsikringsprojekter kan trække ud årevis, fordi der er protester fra enkelte grundejere. Derfor er det et godt signal fra ministeren, at han er klar til at fortsætte moderniseringen af klagereglerne og fjerne eventuelle politiske stopklodser i lovgivningen, siger Niels Nielsen og fortsætter:

 

- Vi er også meget tilfredse med, at ministeren åbner for øget brug af hård kystsikring, for det giver mange flere muligheder for effektivt at beskytte kysterne. Det har meget tydeligt vist sig, at den ensidige satsning på sandfodring ikke er holdbar og dermed heller ikke den bedste løsning alle steder.

 

Danske Anlægsentreprenører gør dog opmærksom på, at der også er en regning at betale, og Niels Nielsen opfordrer således ministeren til at tage finansieringen med i sit udspil, som altså forventes inden sommerferien.

 

Kontakt
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32