Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Økonom udsat for identitetstyveri?

Et samfund uden en effektiv, tilstrækkelig og fremtidssikret infrastruktur er ikke et samfund, der kan skabe udvikling og velstand for borgerne.

Af branchedirektør Niels Nielsen, Dansk Anlægsentreprenører


Den økonomiske kommentar i Børsen den 16. marts 2017 med overskriften ”Drop myten om den jobskabende infrastruktur” viser med al tydelighed, at identitetstyveri bliver et stadigt større problem. Denne gang er det vist gået ud over professor ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov.

En eller anden nederdrægtig person har udgivet sig for at være Christian Bjørnskov og indrykket en økonomisk kommentar i Børsen, der næppe kan være skrevet af en professor i økonomi.

Den fæle identitetstyv henholder sig til, at Produktivitetskommissionen har vist, at en fjerdedel af alle danske infrastrukturprojekter var mindre værd, end hvis pengene havde stået på en bankkonto. Infrastrukturprojekter er efter identitetstyvens opfattelse ofte dybt skadelige for samfundet som helhed og noget, som enhver ærlig og nogenlunde kompetent politiker bør holde sig fra. Han nævner så ikke, at samme Produktivitetskommission i sin ”Analyserapport 5 om Infrastruktur” har givet anbefalinger med sigte på at styrke produktiviteten gennem en hensigtsmæssig anvendelse og udbygning af Danmarks vigtige infrastrukturer.

Identitetstyven mener, at projekterne i langt de fleste tilfælde er unødvendige og alt for dyre. Han henviser til Bent Flyvbjerg, hvis mantra lyder ”Over time, over budget, over and over again”. Den påstand kan næppe siges at være dækkende. Hvis man følger lidt med, så synes beretningerne om projekter afleveret før tid at være ganske mange. Spørg i Vejdirektoratet, som har flere eksempler, der både er afleveret før tid og til en pris under budgettet. Before time and under budget.

Projekter, der gennemføres under budgettet, er netop grunden til det betydelige tilbageløb til Infrastrukturfonden. Det behøver man ikke at være professor for at vide. Den rigtige professor ved naturligvis også, at beregninger af samfundsøkonomien for infrastrukturprojekter følger retningslinjerne fra det, der nu hedder Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Det er helt sædvanlige metoder for samfundsøkonomiske beregninger, der siger noget om, hvor samfundets ressourcer – ud fra et økonomisk kriterium – bedst anvendes. Derfor ved enhver økonom også, at når fx Femernforbindelsen, som professorens identitetstyv nævner, har en intern samfundsøkonomisk forrentning på 5,4 procent, så er den investering for samfundet bedre end at sætte pengene i banken.

Mon ikke næsten alle andre end Christian Bjørnskovs identitetstyv ved, at et samfund uden en effektiv, tilstrækkelig og fremtidssikret infrastruktur ikke er et samfund, der kan skabe udvikling og velstand for borgerne. Derfor er det også så åbenlyst, at den økonomiske kommentar af Christian Bjørnskov i Børsen kun kan være et resultat af et identitetstyveri. Men man kan da undre sig over, at Børsens redaktion ikke gennemskuede det.