Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vand på vejen koster kassen

Store dele af Danmark er igen blevet ramt af oversvømmelser, fordi vi ikke er i stand til at håndtere vandmasserne - og det koster samfundet kassen, påpeger Danske Anlægsentreprenører

Brancheorganisationen Forsikring og Pension foreslår, at man i visse områder ikke kan få forsikret nye huse. Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri gør nu opmærksom på, at problemet ikke kun drejer sig om vores huse men i høj grad også om vores infrastruktur.

- Vandmasserne, der lukker motorveje i Jylland og motortrafikveje på Sjælland, vidner om, at vores infrastruktur ikke er tilstrækkeligt sikret, og det kan blive ganske dyrt for samfundet, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri og tilføjer:

- Et er, at forsinkelser påfører os et umiddelbart tab, men det bliver også ganske dyrt at udbedre skaderne, når vandet skyller underbygningen for veje, jernbaner og broer væk.

Effektiv beskyttelse mod oversvømmelser handler om at tage den forebyggende indsats alvorlig og bruger hele viften af løsningsmuligheder. Afløbssystemer skal udbygges og vedligeholdes, så kapaciteten er tilstrækkelig ligesom andre muligheder som fx nedsivningsanlæg skal bruges, hvor dette er hensigtsmæssigt.

- En effektiv forebyggende indsats er nødvendig, og det kræver mange forskellige løsningsmuligheder. I nogle tilfælde er der ganske enkelt brug for større rør mens nedsivningsanlæg er bedre i andre tilfælde, og der er det vigtigt, at man vælger de rigtige løsninger elle kombinationer af løsninger. Det så vi omkring Kolding, hvor flere dages regn havde mættet jorden, så der ikke kunne ske yderligere nedsivning, da juleregnen kom, siger Niels Nielsen.

Kontaktinformation
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32