Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Staten må tage ansvar for kystsikring

Danske Anlægsentreprenører vil have Kystbeskyttelsesloven moderniseret. Ansvaret for hel-heden bliver ikke varetaget godt nok, når udgangspunktet er den enkelte lodsejers interesser og ansvar

Danmark har hele 7.300 km kyster, og det giver mange rekreative værdier. Kysterne er dog ikke altid en ven, men kan vise tænder, som både skræmmer og medfører store økonomiske tab. Fx når havet gnaver sig ind i klitterne og tager land, huse og andre værdier som bytte.

- Det er en realitet, at klimaforandringerne betyder havstigninger og flere og kraftigere storme. Derfor må vi beskytte vore kyster og finde svar på, hvordan reglerne for kystbeskyttelse skal være, og herunder hvordan vi ordner regningen, siger branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Det er som udgangspunkt den enkelte grundejers ansvar at etablere den nødvendige kystbeskyttelse. Det princip har været lovfæstet i Kystbeskyttelsesloven siden 1988 og kan være et ganske udmærket udgangspunkt.

- Desværre har vi mange eksempler på, at princippet også giver problemer. Derfor er det nu klogt og rettidigt at gennemgå lovgrundlaget for kystsikringen herunder kommunernes rolle og handlemuligheder, klagemulighederne og adgang til finansiering, siger Niels Nielsen og uddyber:

- Måske var princippet om grundejernes ansvar et rigtigt princip i 1988, men der er sket ganske meget siden med havstigninger og øgede hyppighed og styrke af de kraftige storme. Derfor bør vi overveje, om den enkeltes ansvar passer til den virkelighed, vi nu oplever.

Der er mange stærke holdninger til hvilke metoder, der skal anvendes til kystsikringen. I Danmark anvender vi en bred vifte af løsninger med sandfodring, høfder og bølgebrydere mv. Metoderne afhænger naturligvis af, om kystsikringen skal gennemføres som beskyttelse mod erosion eller oversvømmelse, og forholdene hvor den pågældende kyststrækning er placeret.

Man kan her frygte, at de valgte metoder måske ikke er optimale ud fra et samlet hensyn, da de fleste ansøgninger alene omfatter enkelte matrikler og projekter, der skal løse den enkelte grundejers eller et projekts behov.

Danske Anlægsentreprenører foreslår derfor, at staten får en meget mere markant og proaktiv rolle i kystsikringen i hele landet og ikke blot på Vestkysten.

- Der er flere grunde til, at Staten skal mere ind over kystsikringen, herunder at Kommunerne efterlyser regelforenkling, der er fornuft i at få samlet den nødvendige ekspertise, få sikret den nødvendige finansiering og måske også i højere grad sikre anvendelse af en bredere vifte af kystsikringsmetoder, som giver større effekt, siger Niels Nielsen og opfordrer politikerne til at tage ansvaret for det fremtidige danmarkskort med en revision af Kystbeskyttelsesloven.

Kontakt

Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14 Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32