Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Mål hvad vejen gemmer under overfladen

Det er muligt at kigge ned under vejoverfladen og få et overblik over vejbelægningers ”indre” tilstand uden at vejen først skal graves op eller ødelægges af opboring.

Det er Teknologisk Institut, der efter et udviklingsarbejde nu har en ikke-destruktiv måleteknik, der gør dette muligt. 

Denne ikke destruktive måleteknik kan man naturligvis anvende i forbindelse med udbud af funktionskontrakter og igen aflevering i forbindelse med kontraktudløb, men også i den løbende kontrol af vejenes tilstand.

Den normale praksis for tilstandsvurderinger i forbindelse med funktionskontrakter bygger i det væsentlige på en visuel tilstandsvurdering og registrering af overfladesynlige skader.

Dette udelukker dog ikke, at der kan gemme sig skader i de underliggende lag.
En tidlig afdækning af potentielle skader vil ikke blot kunne effektivisere og minimere de løbende vedligeholdsomkostninger, men vil kunne reducere hele risikoelementet ved kontraktindgåelse og –afslutning.

Faglig leder Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut, benytter forskellige typer avanceret måleudstyr i arbejdet med den ikke destruktive måleteknik. Det drejer sig bl.a. om en avanceret form for ultralydsskanning (3D-tomografi), som udføres med et lille håndholdt udstyr, som gør det muligt med en hurtig, ikke-destruktiv bestemmelse af den samlede asfaltlagtykkelse med god præcision. Udstyret kan derimod ikke umiddelbart anvendes til at vurdere skjulte skader.

Det kan til gengæld et andet udstyr, baseret på GPR radarmålinger, som kan foretage ”sweeps” af et overkørt areal.

De samlede belægningstykkelser af asfalt/grus/råjord kan bestemmes med pæn præcision.

Teknikken kan benyttes til at udpege områder med luft-, eller vandlommer i belægningen – og dermed til at identificere potentielle problemområder med skjulte udvaskninger, store lufthulrum, vandansamlinger eller andre grovere) former for fejl eller belægningsnedbrydning, som kan udpeges længe inden skaderne bliver synlige på vejoverfladen.

En gennemført forsøgsserie bekræfter, at områder med udvaskning/nedbrud i belægningen nede under et endnu intakt slidlag kunne afsløres. Georadar-teknologien tillader anvendelse ved normal trafikhastighed og er derfor også egnet til indbygning i et målekøretøj.