Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimalovgivning trænger til et eftersyn

Der er store forskelle på, hvor langt kommunerne er kommet med deres klimatilpasningsplaner. Ifølge Danske Anlægsentreprenører viser det, at en svag lovgivning trænger til at blive kigget efter i sømmene

Vidt forskellige. Sådan lyder dommen over kommunernes klimatilpasningsplaner i en kortlægning, Københavns Universitet har foretaget på vegne af Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

For hvor nogle kommuner har afsluttet de første store anlæg, og andre er ved at gå i gang med konkrete projekter, er der fortsat kommuner, der indsamler viden til at beslutte de nødvendige projekter. Kortlægningen viser også, at det er de kommuner, der har oplevet klimaproblemer, som for eksempel markante oversvømmelser, der er nået længst.

- Det er ikke hensigtsmæssigt, at tidligere års problemer skal spille en så afgørende indflydelse på indsatsen i kommunerne. Det bør i stedet være en almindelig risikovurdering af, hvad mulighederne for forebyggelse er sat i forhold til de økonomiske konsekvenser ved skader, som skal diktere kommunernes indsats på området, siger Niels Nielsen, branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører.

Ifølge Danske Anlægsentreprenører er forskellene blandt andet udtryk for en svag lovgivning på området. Klimaloven har for eksempel fokus på energiforsyning og vedvarende energi, ligesom Klimarådet heller ikke er til den store hjælp, da rådet også har fokus på energiforsyningsdelen.

I stedet hviler kravene til klimatilpasningsplanerne alene på en aftale mellem regering og KL fra 2012, der end ikke er lovfæstet som spildevandsplanerne, der er forankret i Miljøbeskyttelsesloven.

- Derfor er der behov for at nedsætte en taskforce til at se lovgivningen igennem og udarbejde forslag til mere sammenhængende paragraffer. For meldingen fra de kommuner, der arbejder seriøst med planerne, er, at de er nødsaget til at sno sig rundt om en lovgivning, der er enten meget bureaukratisk og ufleksibel eller decideret dårligt afstemt, hvilket bare er en unødvendig bremseklods for arbejdet, siger Niels Nielsen.

 

Læs begge rapporter om kommunernes klimatilpasningsplaner:

”Implementering af 10 klimatilpasningsplaner – aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser” - Dorthe Hedensted Lund, Institut for Geovidensklab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, marts 2016

”Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne?” - Dorthe Hedensted Lund, Institut for Geovidensklab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, november 2013

 

Kontaktinformation

Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører, Niels Nielsen, telefon 25 66 63 14

Journalist i Dansk Byggeri, Nikolaj B. Petersen, telefon 40 12 98 75