Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejen skal banes for velstanden

Fremtidig velstand afhænger også af en velfungerende infrastruktur. Danske Anlægsentreprenører er bekymrede over udmeldinger, der antyder, at det politiske system ikke har tilstrækkeligt is i maven

Udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen er afgørende for at kunne fastholde og forbedre velstanden. Det vil Danske Anlægsentreprenører gerne slå fast også gælder i Danmark. 

- Det er nu vi skal træffe de beslutninger, som skal sikre velstanden for vores børn og børnebørn, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi har en velfungerende infrastruktur med veje, broer og baner. Som bekendt går der lang tid fra beslutning om anlæg af et stort infrastrukturprojekt, til trafikken glider. Derfor må usikkerheder ikke få politikerne til at ryste på hånden. Her må vi som erhvervsorganisation bede om større mod til at træffe beslutninger for fremtiden, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. 

Baggrunden for denne udmelding er dels den aktuelle polemik om finansieringen af investeringerne i Togfonden med timemodellen som forudsat, og den miljøgodkendelse for Femernforbindelsen fra tyskerne som endnu ikke er på plads. Det har gjort nogle politikere famlende og usikre. 

- Det er helt forståeligt, at transportministeren følger den tyske beslutningsproces om Femern og overvejer eventuelle konsekvenser ligesom politikerne må forholde sig til finansieringen af de nødvendige investeringer i timemodellen for togdriften mellem de store byer. Men det må ikke få politikerne til at ryste så meget på hånden, at der skabes usikkerhed om projekterne, siger Niels Nielsen. 

Danske anlægsvirksomheders konkurrenceevne i et marked, hvor konkurrencen om opgaver med anlæg af veje, broer og baner i Danmark er global, er dybt afhængig af, at virksomhederne investerer de nødvendige ressourcer i at udvikle og fastholde de nødvendige kompetencer. 

- Hvis danske anlægsvirksomheder skal kunne investere tilstrækkeligt i at udvikle kompetencer, materiel og metoder, så skal der ikke være for stor usikkerhed om de kommende opgaver. Derfor er det helt afgørende, at politikerne på trods af de helt aktuelle udfordringer tør stå fast og garantere de nødvendige beslutninger om infrastrukturen, slutter Niels Nielsen. 

Kontaktinformation

Branchedirektør i Dansk Anlægsentreprenører Niels Nielsen, telefon 25 66 63 14 
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32