Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Samarbejdsaftale mellem Danske Anlægsentreprenører, ledningsejere og Københavns Kommune

For at sikre en ensartet forståelse og praksis omkring vilkår og håndhævelse af den nye vejlov, har Københavns kommune i samarbejde med Danske Anlægsentreprenører og de største ledningsejere i København – HOFOR, DONG Energy og TDC – udarbejdet en samarbejdsaftale, som er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Samarbejdsaftalen finder anvendelse på alle de vejarbejder, der udføres i København efter den 1. juli 2015, i henhold til Vejlovens bestemmelser, og formålet med aftalen er at sikre en optimal fremkommelighed for trafikanterne.

Parterne kan på hver sin måde påvirke fremkommeligheden. Derfor giver det brede samarbejde omkring fremkommeligheden i København mulighed for at finde de bedste løsninger på de fælles udfordringer. Samtidig skal samarbejdsaftalen sikre, at håndhævelsen af Vejlovens bestemmelser er forudsigelig og accepteret af parterne.

Samarbejdsaftalen definerer vejarbejder, beskriver koordineringspligten samt procedure ved entreprisens opstart, udførelse og afslutning. Desuden præciseres, hvorledes forhold omkring tidsfrister, forlængelser og forsinkelser behandles.

Læs hele samarbejdsaftalen