Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Pressede anlægsentreprenører

Bygningsentreprenørerne har i de senere år kigget misundeligt til anlægsentreprenørerne, men det er måske ved at ændre sig

Dansk Byggeris seneste up date af konjunkturprognoserne viser en samlet fremgang med stigning i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen på mere end 5.000 personer fra 2014 til 2015 og yderligere en stigning på 500 personer fra 2015 til 2016. Desværre for anlægsentreprenørerne dækker tallene over, at der fra 2014 til 2015 nok vil være en stigning i beskæftigelsen på lidt over 1.000 personer, men et fald på 2.000 personer fra 2015 til 2016. 

Beskæftigelsen er et af de interessante nøgletal for branchen, men de resultater, som virksomhederne kan præstere, er mindst lige så interessante, når man ser på udsigterne for anlægsbranchen. 

Dansk Byggeri har netop offentliggjort en analyse af bygge- og anlægsbranchen, som er udarbejdet i samarbejde med Deloitte, og den analyse viser ganske interessante resultater. 

Analysen dækker regnskabsåret 2014, og den viser, at anlægsentreprenørerne i 2014 oplevede en tilbagegang i både resultatet pr. ansat samt i afkast af den investerede kapital. Omsætningen hos anlægsentreprenørerne steg ganske vist i 2014 sammenlignet med 2013, men indtjeningen pr. ansat holdt desværre ikke. Desuden har anlægsentreprenørerne også oplevet et fald i afkastet af den investerede kapital. 

Det er lidt forskelligt, hvordan de store sammenlignet med de små og mindre anlægsvirksomheder har været i stand til at møde udfordringerne. 

Anlægsvirksomheder med mere end 100 ansatte har haft en betydelig vækst i indtjeningen pr. ansat, men for disse virksomheder har der været en tilbagegang i afkastet. 

Analyserne af konjunkturerne såvel som de økonomiske resultater viser, at branchen har brug for investeringer i anlægsarbejder og herunder investeringer i infrastrukturen. Det er ikke nedskæringer, der er brug for, selv om det åbenbart er den aktuelle politiske dagsorden. Langsigtede investeringer i infrastrukturen og gennemsigtige planer for en stabil aktivitet vil være en fordel for samfundet, men det vil også med den aktuelle markedssituation være attraktivt for samfundet at fortsætte investeringsniveauet på infrastrukturområdet. 

Se Dansk Byggeris konjunktur up date - september 2015

Se Dansk Byggeris og Deloittes analyse af Bygge- og Anlægsbranchen