Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ledninger bliver elektroniske

Det er svært at finde de nedgravede ledninger i jorden, og det giver såvel problemer som økonomiske tab, men et par spændende initiativer kan måske mindske problemerne

Danske Anlægsentreprenører har sammen med Dansk Standard taget initiativ til en revision af den danske standard – DS 462 – der indeholder krav til, hvor præcise oplysningerne om ledningernes placering skal være. 

Den nugældende standard blev udarbejdet helt tilbage i midten af 90’erne. Siden da er der sket en betydelig teknologisk udvikling, som standarden naturligvis ikke tager højde for, så der er ikke noget at sige til, at standarden trænger til en kærlig hånd. 

Dansk Standard inviterer til møder den 17. november 2015 i København og den 10. decem-ber 2015 i Skanderborg, hvor revisionen af standarden vil være på programmet. Der vil også blive orienteret om ny opmålings- og graveteknologi samt GPS-styring af maskiner, som na-turligvis vil være væsentlig for arbejdet med revision af standarden. 

LER-registret er helt central i forhold til registrering og udveksling af data om nedgravede ledninger. 

LER-sekretariatet er af den nye regering flyttet til Geodatastyrelsen, og det giver forhåbentlig nye muligheder for udvikling på området. 

Et første tegn på LER’s nye muligheder ligger måske i et aktuelt udbud fra LER, hvor de vil have gennemført en foranalyse af etablering af en digital platform for udveksling af lednings-oplysninger gennem en videreudvikling af LER. Foranalysen skal også indeholde en kvalifi-cering af de samfunds- og erhvervsøkonomiske gevinster, omkostninger og evt. risici ved digital udveksling af ledningsoplysninger. 

En ny standard og en videreudvikling af LER er godt nyt, hvis problemerne med de nedgra-vede ledninger skal mindskes.