Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimavejen – tør og tyst

En våd vej, der med risiko for aquaplaning skaber gener for trafikanterne og støjen fra trafikken, der kan betyde sundhedsmæssige belastninger for de omkringboende er blandingen til en bitter cocktail for de fleste. Derfor ofres der mange gode kræfter på at løse disse ulemper uden at skabe nye, fx i form af kortere levetid.

De særdeles voldsomme skybrud, som vi har oplevet flere steder i Danmark i de senere år, viser med en tydelighed, som man i de ramte områder godt kunne være foruden, at der er behov for en betydelig større kapacitet på vandafledningen, end de nuværende afløbssystemer er dimensioneret til. Derfor er det ikke mærkeligt, at vejene kommer på dagsordenen, når man skal finde løsninger.

Vejene har traditionelt været en udfordring for vandafledningen med de tætte belægninger, og derfor arbejdes der målrettet på at udvikle faste belægninger med en permeabilitet, så vandet kan trænge igennem så hurtigt og med så stor kapacitet, at vejene kan indgå i den klimasikring, som kommunerne skal gennemføre i henhold til deres klimatilpasningsplaner.

Den anden væsentlige del af den bitre cocktail fra vejene - støjplagerne for de omkringboende - har producenterne af bildæk bragt væsentligt ned gennem deres udvikling af nye dæktyper, men vejbyggerne og asfaltproducenterne har også ydet deres bidrag. Alligevel ligger vejbyggerne og asfaltproducenterne ikke på den lade side. Sammen med forskellige forskere og institutter udvikles der fortsat belægninger og metoder, så man kan få veje med støjreducerende og drænende egenskaber.

Et af de spændende projekter er projektet ”Klimavejen”, som med sine støjreducerende og drænende egenskaber både kan reducere støjgenerne i byerne og give en ekstra sikkerhed på kloaksystemernes kapacitet, da vejkassen kan udnyttes som regnvandsbassin i forbindelse med kraftige skybrudshændelser. ”Klimavejen” ventes afsluttet i 2016.

Se nærmere om Klimavejen