Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ingen plan for letbaner

Transportministeren trækker i nødbremsen for penge til en analyse af et sammenhængende net for letbaner og hurtigbusser i Storkøbenhavn for i stedet at gennemføre en screening, der kan indgå i debatten om letbane- og hurtigbusstrækninger

Den beslutning kan man naturligvis have mange meninger om, men interessant er trans-portminister Hans Christian Schmidts begrundelse for beslutningen, som fremgår af et brev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, hvor ministeren henviser til regerings-grundlaget og regeringens kasseeftersyn. På baggrund heraf slår han fast, at der ”er be-grænset udsigt til at kunne finansiere de projekter, der måtte komme ud af analyserne i den anden ende.” 

Transportministeren skriver også, at der skal gives prioritet til investeringer, der har højt sam-fundsøkonomisk afkast. Det kan man naturligvis kun være enig med transportministeren i, men at han på forhånd afviser projekter, som en ikke gennemført analyse måtte pege på uanset det samfundsmæssige afkast er bekymrende. 

I stedet for at vende tommelfingeren ned for selv gode projekter, bør man efter Danske An-lægsentreprenørers mening se på andre finansieringsmuligheder. Det kan være OPP eller samme model som anvendes på metroprojektet. Det vil der være perspektiv i, især i betragt-ning af at Metroselskabet er tiltænkt en rolle i forhold til letbaneplanerne. 

Brev fra transportminister Hans Christian Schmidt