Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gang i Ring 3-letbanen

Det var en skuffelse, at transportminister Hans Christian Schmidt efter den nytiltrådte regerings kasseeftersyn trak i nødbremsen for penge til en analyse af et sammenhængende net for letbaner og hurtigbusser i Storkøbenhavn, men det vil være en slags startskud på letbanen langs Ring 3 i Hovedstaden, når Hovedstadens Letbane og Metroselskabet den 19. oktober 2015 inviterer til Leverandørdag

Letbanen bliver et vigtigt bidrag til infrastrukturen i hovedstadsområdet. De nuværende muligheder med biler, cykler, S-tog, metro og busser vil med letbanen blive suppleret, så viften af transportmuligheder bliver komplet. 

Letbanen langs Ring 3 kommer til at strække sig i en pæn bue fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Den kommer dermed til at gå gennem områder med en meget stor befolkning, mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Derfor regnes der også med, at der vil blive taget godt imod letbanen, som forventes at komme til at transportere 13 – 14 millioner passagerer årligt, når letbanen efter planen begynder at rulle i 2021. 

Med en strækning på 28 km og 28 stationer og et anlægsbudget på 4 mia. kr. er der tale om et ganske stort anlægsprojekt, som også kommer til at omfatte betydelige arbejder med omlægning af eksisterende forsyningsledninger, som allerede ligger på strækningen. 

Et anlægsarbejde i den størrelse vil utvivlsomt tiltrække såvel danske som udenlandske virksomheder, og man må derfor også regne med, at mange entreprenører vil lægge vejen forbi til leverandørdagen for at få informationer om projektet og mulighed for at stille spørgsmål. 

Se mere på hjemmesiden for Hovedstadens Letbane http://www.dinletbane.dk