Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Eksperter enige om trafikken på Femern

COWI har gennemført en uvildig analyse af trafikprognoserne for den kommende Femern-forbindelse, og den analyse understreger, at eksperterne er enige om de forventede trafikmængder og grundlaget for beregningerne.

Modstanderne af Femernforbindelsen har sat spørgsmålstegn ved stort set alle de beregninger og forudsætninger, som Femern A/S har arbejdet og planlagt ud fra, herunder de meget centrale trafikprognoser. Angrebene på beregningerne og forudsætningerne har fortsat ufortrødent uanset, at Femern A/S løbende har brugt betydelige kræfter på meget omhyggelige og velunderbyggede analyser og dokumentationer. Derfor er det nok tvivlsomt, om den seneste uvildige analyse af trafikprognoserne, som COWI har udført, vil blive accepteret af modstanderne, men for de mere nøgterne må COWI’s analyse være et godt bidrag, som øger trygheden for, at Femernprojektet kommer til at bidrage til udviklingen og velstanden i samfundet.

Om de trafikprognoser som Femern A/S arbejder ud fra konkluderer COWI i sin rapport: 

  • Trafikprognosen giver et realistisk bud på vejtrafikken
  • Forudsætningerne for prognoserne er realistiske
  • Prognosemodellerne er på niveau med professionel praksis for trafikprognoser

Når man gennemfører så store investeringer som Femernforbindelsen, skal man naturligvis have den fornødne sikkerhed for, at investeringen vil give samfundet den ønskede udvikling og velstand, men der er en bekymrende tendens til, at kritik nærmere får karakter af chikane frem for konstruktive udfordringer af forudsætninger for og samfundsmæssige gevinster af projekter. For nogle kritikere synes kritikken at være på grænsen til at blive ”en sag”, hvor selve kampen mod et projekt bliver vigtigere end de fremlagte beregninger og forudsætninger. Det koster unødige ressourcer og er bekymrende for samfundets evne til at skabe udvikling og velstand i en verden med skærpet global konkurrence.

Se COWI's analyse