Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Danmark halter efter naboerne i sikring mod vandmasserne

Både staten og kommunerne i Norge, Sverige og Storbritannien tager aktivt del i at beskytte sine indbyggere mod skybrud, stigende vandstande og stormfloder. Til gengæld kan spredningen af ansvaret på stat, kommuner og enkelte lodsejere betyde, at der ikke er meget hjælp at hente herhjemme, på trods af Danmarks udsatte position som lavtliggende land

PRESSEMEDDELELSE 
19. marts 2015 


Der er hverken høje fjelde eller store tinder herhjemme, for det meste af landet ligger lige omkring havoverfladen. Det betyder, at Danmark er et meget sårbart land over for de vandmasser, der kan komme til at ramme landet på grund af havstigninger, hvis klimaprognoserne holder stik. På trods af denne situation ligger Danmark langt efter vores nabolande, når det handler om at hjælpe boligejerne mod oversvømmelser. 

- I Danmark hviler ansvaret for kystsikringen på mange skuldre og, det er et problem. Det er ikke så mærkeligt at en grundejer ikke har et stort incitament til at betale for kystsikring, som nok kan beskytte bygninger og infrastruktur mod oversvømmelser, men måske ikke er det store problem for ham. Der er en masse politisk vilje til at sørge for, at vi ikke får våde sokker, når vi skal ned til fryseren i kælderen, men det er småt med handlingen, fordi staten slet ikke har en tilstrækkelig central rolle såvel med hensyn til beslutning af projekter som med hensyn til finansieringen, siger Niels Nielsen, branchedirektør i Dansk Byggeri. 

Vender man blikket mod vores brodernationer Norge og Sverige, så gør man tilsyneladende her mere for at gøre det attraktivt at beskytte sig mod oversvømmelser. Eksempelvis har kommunerne i de to lande bevisbyrden, når boliger bliver oversvømmede, og det presser kommunerne til at få udbygget kloakkernes kapacitet. I Storbritannien udbetaler staten en minimumserstatning til huse, der er blevet oversvømmet, men ikke hvis huset er bygget efter 2009. Så er det tanken, at der skal være tænkt ind i planen med bygningen, at der kan være store mængder vand på vej i de kommende år. 

Storbritannien planlægger desuden også at bruge en milliard pund årligt på at sikre mod stigende vandstande, regnskyl og stormfloder fra år 2020. 

- Politikerne bør træffe beslutning om en national plan for kystsikringen af de danske kyster, hvor staten får en mere central rolle og sådan en plan bør bl.a. bygge på erfaringer fx fra vores nordiske naboer, siger Niels Nielsen. 

Efter de senere års store storme har sikring mod oversvømmelser fået mere opmærksomhed, og emnet bliver også drøftet på Danske Anlægsentreprenørers årsdag den 19. marts.

Kontaktinformation

Branchedirektør i Dansk Byggeri Niels Nielsen, telefon 25 66 63 14 
Journalist i Dansk Byggeri Mikkel Guldbjerg Jensen, telefon 40 12 98 75