Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anlæg under pres

Byggefolkene har i de senere år set på anlægsfolkene med et blik, der vanskeligt kunne skjule et strejf af misundelse

Byggeriet har nemlig oplevet en sand nedtur siden aktiviteten toppede i midten af dette årtusindes første årti, mens anlægsmarkedet har været langt mere stabilt. Noget tyder nu på, at den humørfordeling skifter noget. 

Dansk Byggeri har netop udarbejdet en update af den seneste konjunkturanalyse fra februar 2015. Den viser, at den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen stiger med ca. 5.000 personer fra 2014 til 2015 og yderligere med 500 personer i 2016; men hvis man dykker ned i tallene, kan man se, at beskæftigelsen ved nybyggeri samt reparation og vedligeholdelse stiger med 7.900 personer fra 2013 til 2016. Derimod falder beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed fra 18.000 personer til 17.000 personer efter at have været oppe at vende 19.000 personer i 2015. 

En del af forklaringen på, at pilen peger nedad for anlægsområdet er naturligvis forsinkelsen på Femern-projektet, herunder landanlæggene, som også trækker en forsinkelse af bygningen af en ny Storstrømsbro med sig. 

Forsinkelserne på Femern-projektet skyldes godkendelsesprocessen i Tyskland, der betyder, at den tyske godkendelse tidligst kan forventes i 2017 og dermed tidligst en åbning af forbindelsen i 2024. 

For branchen er forsinkelserne på Femern-projektet stærkt bekymrende, især set i lyset af, at regeringen i forbindelse med den nye og stramme finanslov for 2016 har sagt, at der ikke bliver plads til de ønskede offentlige investeringer. Helt konkret forsvandt et tilskud til letbanen i Aalborg med finanslovsforslaget, men heller ikke de store investeringer i Togfonden er i kridthuset hos regeringen. 

Se Dansk Byggeris konjunkturupdate fra september 2015