Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arkiv 2015

  07-12-2015

  Pas på – vand under vejen

  Mange veje i det i midt- og vestjyske område har i weekenden fået skader efter de voldsomme regnskyl. Det bør efter Danske Anlægsentreprenørers mening få kommunerne til at kigge klimatilpasningsplanerne efter i sømmene

  02-12-2015

  Lapperier på Storstrømsbroen koster millioner

  Storstrømsbroen kan forstærkes og holdes nødtørftigt i gang i nogle år endnu, men det kan blive en stor regning til danskerne, hvis man venter med at gøre det rigtige, nemlig at bygge en tidssvarende bro

  16-11-2015

  Eksperter enige om trafikken på Femern

  COWI har gennemført en uvildig analyse af trafikprognoserne for den kommende Femern-forbindelse, og den analyse understreger, at eksperterne er enige om de forventede trafikmængder og grundlaget for beregningerne.

  09-11-2015

  Anlæg med skattefradrag

  Forligspartierne har nu løftet sløret for den grønne BoligJobordning, og heldigvis er der også anlægsarbejder med på listen over arbejder, der kan udføres med skatterabat

  02-11-2015

  Pressede anlægsentreprenører

  Bygningsentreprenørerne har i de senere år kigget misundeligt til anlægsentreprenørerne, men det er måske ved at ændre sig

  02-11-2015

  Klimavejen – tør og tyst

  En våd vej, der med risiko for aquaplaning skaber gener for trafikanterne og støjen fra trafikken, der kan betyde sundhedsmæssige belastninger for de omkringboende er blandingen til en bitter cocktail for de fleste. Derfor ofres der mange gode kræfter på at løse disse ulemper uden at skabe nye, fx i form af kortere levetid.

  22-10-2015

  Ledninger bliver elektroniske

  Det er svært at finde de nedgravede ledninger i jorden, og det giver såvel problemer som økonomiske tab, men et par spændende initiativer kan måske mindske problemerne

  10-10-2015

  Infrastrukturfonden standser betalingerne

  Danske Anlægsentreprenører er bekymret over udmeldingerne fra Finansministeriet om, at infrastrukturfonden ikke kommer i spil til nye infrastrukturprojekter

  09-10-2015

  Anlæg under pres

  Byggefolkene har i de senere år set på anlægsfolkene med et blik, der vanskeligt kunne skjule et strejf af misundelse

  05-10-2015

  Gang i Ring 3-letbanen

  Det var en skuffelse, at transportminister Hans Christian Schmidt efter den nytiltrådte regerings kasseeftersyn trak i nødbremsen for penge til en analyse af et sammenhængende net for letbaner og hurtigbusser i Storkøbenhavn, men det vil være en slags startskud på letbanen langs Ring 3 i Hovedstaden, når Hovedstadens Letbane og Metroselskabet den 19. oktober 2015 inviterer til Leverandørdag

  17-09-2015

  Ingen plan for letbaner

  Transportministeren trækker i nødbremsen for penge til en analyse af et sammenhængende net for letbaner og hurtigbusser i Storkøbenhavn for i stedet at gennemføre en screening, der kan indgå i debatten om letbane- og hurtigbusstrækninger

  07-09-2015

  Undgå panik om Hillerød og Frederikssund

  Nu vil transportminister Hans Christian Schmidt stoppe forlængelsen af Hillerødmotorvejen og færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen. Danske Anlægsentreprenører advarer mod at skabe panikstemning og så usikkerhed om langsigtede og nødvendige investeringer

  03-09-2015

  Nye veje under en stram finanslov

  Selv med en stram finanslov skal der tages beslutninger om infrastrukturprojekter, og pengene til nye veje kan findes, mener Danske Anlægsentreprenører

  27-08-2015

  Hold fast i investeringerne

  Danske Anlægsentreprenører advarer mod at tabe de langsigtede gevinster ved kloge investeringer og opfordrer til at bringe privat kapital i spil

  19-08-2015

  Stærekasser skal altid placeres ved vejarbejder

  Regeringens nye strategi for hastighedskontrol på vejene skal primært baseres på stærekasser, og Danske Anlægsentreprenører vil have stærekasser som fast bestanddel af kontrollen ved vejarbejder.

  17-08-2015

  Vejen skal banes for velstanden

  Fremtidig velstand afhænger også af en velfungerende infrastruktur. Danske Anlægsentreprenører er bekymrede over udmeldinger, der antyder, at det politiske system ikke har tilstrækkeligt is i maven

  05-08-2015

  Anlæg møder Europa

  Et af målene for EIC (European International Contractors) er at tilbyde de europæiske entreprenører et unikt forum for udveksling af erfaringer på alle spørgsmål vedrørende den internationale byggebranche.

  31-07-2015

  Bøder er ikke nok

  En ny kedelig danmarksrekord for hastighedsoverskridelser ved vejarbejder understreger ifølge Danske Anlægsentreprenører, at bøder alene ikke er nok til at skabe sikkerhed for arbejdsfolk og bilister ved vejarbejder.

  31-07-2015

  Nyt type tilsyn fra Arbejdstilsynet

  Arbejdstilsynet vil gerne i dialog med topledelsen i virksomheder med mange ulykker om, hvordan sikkerhedskulturen kan hæves i virksomheden. Derfor har Arbejdstilsynet indført en ny tilsynsform – incidenstilsyn.

  09-07-2015

  Find en ledning

  Ved gravearbejder i gader og veje bliver man især i byområder mødt af et tæt netværk af eksisterende kabler og ledninger.

  23-03-2015

  Danmark halter efter naboerne i sikring mod vandmasserne

  Både staten og kommunerne i Norge, Sverige og Storbritannien tager aktivt del i at beskytte sine indbyggere mod skybrud, stigende vandstande og stormfloder. Til gengæld kan spredningen af ansvaret på stat, kommuner og enkelte lodsejere betyde, at der ikke er meget hjælp at hente herhjemme, på trods af Danmarks udsatte position som lavtliggende land