Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Politikerne bør tage stilling til skybrudsskader

De voldsomme skybrudsskader rejser nogle vigtige spørgsmål om kommunernes klimatilpasningsplaner, som befolkningen skal have svar på, mener Danske Anlægsentreprenører

I de sidste dage har vi set klare billeder på, at klimaudfordringen med voldsomme skybrud er en realitet, som vi alle skal forholde os til. Hvad vi vil gøre og ikke mindst hvornår, er også en realitet, som vi skal tage stilling til.

- De mange skader på huse, veje og jernbaner i Nordjylland efter skybruddet bør få de nordjyske kommuner til at finde deres nye skybrudsplaner frem og se på, om skaderne blev som forventet, eller om planerne skal justeres for at undgå fejlinvesteringer, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Kommunerne har alle inden for det seneste års tid færdiggjort deres klimatilpasningsplaner, som viser, hvilke klimapåvirkninger de forventer fx fra skybrud. Men de viser også, hvordan kommunerne vil forebygge skader.

- Kommunerne i Nordjylland får nu helt ufrivilligt testet, om deres klimatilpasningsplaner er tilstrækkelige. Men skybruddet bør også give anledning til en debat mellem politikerne og borgerne om, hvor mange gange huse, veje og jernbaner skal ødelægges, før de forskellige tiltag i klimatilpasningsplanerne realiseres - for gode klimatilpasningsplaner er ikke nok, der skal handling til, siger Niels Nielsen.

Tidsplanerne for realisering af klimatilpasningsplanerne er et af de helt centrale punkter, som de kommunale politikere skal tage stilling til, når den kommunale indsats i klimatilpasningsplanerne skal prioriteres i forhold til alle de øvrige kommunale opgaver.

- Der bør først og fremmest være et menneskeligt hensyn bag tidsplanerne for kommunernes forebyggelse af skader efter skybrud, der svarer på spørgsmål som, hvor ofte skal borgerne finde sig i at få deres hjem ødelagt af vand. Men der er også et andet spørgsmål, nemlig hvor mange gange skatteyderne skal betale for at reparere veje og jernbaner efter skybrudsskader, som kunne have været undgået, siger Niels Nielsen.

Kontaktinformation
Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri, Niels Nielsen, telefon 25 66 63 14
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65