Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kloakker til boligejerne med ministerens hjælp

Miljøministeren har lovet, at hun med et nyt lovforslag til efteråret vil skaffe hjælp til de boligejere, der ikke kan betale de nødvendige udgifter til kloakering. Det løfte er godt, men det skal dække bredere, og så skal der planlægges allerede nu af hensyn til miljøet, mener Danske Anlægsentreprenører

Miljøminister Kirsten Brosbøl har lovet, at hun til efteråret vil være klar med et lovforslag, der skal sikre hjælp til særligt trængte husejere, der får udstedt påbud om kloakering.

- Det er fint, at ministeren nu vil gå fra snak til handling, så også økonomisk trængte husejere kan få kloakering til gavn for miljøet, men det betyder også, at kommunerne og de kommunalt ejede spildevandsselskaber allerede nu skal i gang med de konkrete planer. Det vil give mulighed for at sætte arbejderne i gang, så snart lovforslaget er vedtaget, og det vil tjene miljøet, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Ministeren vil med lovforslaget hjælpe de ca. 1.700 boligejere, der har vanskeligt ved at finde penge til at etablere kloakering på deres ejendomme i landområderne.

Ejendommene uden kloakering i landområderne er ikke hele problemet. Det fremgår af klimatilpasningsplanerne i en række kommuner, at der skal laves separatkloakering, og det vil også være en uoverstigelig økonomisk belastning for mange boligejere. Desuden er det velkendt, at spildevandsanlæggene på private grunde generelt set er i ganske dårlig stand og det giver problemer fordi spildevand siver ud og belaster miljøet, renseanlæggene belastes fordi overfladevand trænger ind i rørene og så er det en sundhedsrisiko, fordi ødelagte kloakrør er en direkte invitation til rotterne om at komme ind i varmen.

- Det er ærgerligt, at ministeren kun vil skaffe hjælp til kloakering af ejendomme i landområder, for mange steder skal der laves separat kloakering og så ved vi, at kloakrør og brønde på private grunde mange steder er i så elendig stand, at de indebærer en betydelig miljørisiko. Derfor vil det være ærgerligt for miljøet, hvis miljøministeren ikke tager det problem med i lovforslaget til efteråret, siger Niels Nielsen.

Miljøministeren peger på, at en løsning på boligejernes problemer med at betale for kloakinvesteringerne kan være en længere frist til at forbedre spildevandsforholdene. Dette vil være i tråd med forslaget til folketingsbeslutning som Konservative fremsatte i april 2014, der indeholdt et forslag om en frist på 5 år.

- Det vil kun forsinke nødvendige arbejder og skade miljøet, hvis ministeren holder fast i hendes tanker om en forlænget frist for boligejerne til at få spildevandsforholdene i orden. Det kan kun gå for langsomt med at få orden på kloakkerne hos de private boligejere, siger Niels Nielsen.

Yderligere oplysninger:
Branchedirektør Niels Nielsen, tlf. 2566 6314
Pressechef Mogens Hjelm, tlf. 4029 9232