Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimaplaner skal omsættes til handling

De kommunale klimatilpasningsplaner skal vise deres værd. Først og fremmest skal det gå hurtigere med at omsætte planer i handling, hvis vi skal imødegå skaderne fra hyppige storme og skybrud, mener Danske Anlægsentreprenører

De senere års skybrudsskader viser, at der skal gøres en effektiv forebyggende indsats. Det er i første omgang klaret med kommunernes klimatilpasningsplaner, men desværre løser planerne ikke i sig selv problemerne. Derfor vil Danske Anlægsentreprenører have fremmet handlingerne bag de fine planer.

- Klimaet og voldsomme vejrfænomener er blevet en stor og dyr udfordring. Den er vi nødt til at handle på, da forebyggelse også her er billigere end genopretning af skader. Kommunerne bør derfor sætte tempoet op i forhold til at føre deres klimatilpasningsplaner ud i konkrete forebyggende projekter. Alternativet er uacceptable oversvømmelser de kommende år, siger Niels Nielsen, branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Alle landets kommuner har fået udarbejdet klimatilpasningsplaner. I øjeblikket har de sidste kommuner deres planer i høring. Og Danske Anlægsentreprenører har fulgt processen tæt og anerkender kommunernes mange gode forslag til effektive initiativer.

- Det, vi foreløbig har set i flere kommuners klimatilpasningsplaner, viser mange rigtig gode forslag, der vil give god beskyttelse mod oversvømmelser efter skybrud eller højvande på grund af generelle havstigninger og storme, der presser vandet ind i fjorde og bælter, siger branchedirektør Niels Nielsen.

Men i forhold til den frekvens, hvormed klimaet udfordrer os, kan det ifølge Danske Anlægsentreprenører næsten kun gå for langsomt med kortlægninger og beslutninger om konkrete projekter, fordi de voldsomme vejrfænomener kalder på handling her og nu. Der er behov for at få iværksat initiativer mod oversvømmelser, som forbedringer af kloakanlæggene, regnvandsbassiner og nedsivningsanlæg så hurtigt som muligt.

- Vi får desværre alt for ofte en reminder om, at der skal handling til – uanset om det er skybrud eller storme som Adam og Bodil. Klimasikringen skal omsættes i projekter i et tempo, som tager højde for den risiko for oversvømmelser, som borgerne og politikerne er parat til at acceptere, slutter Niels Nielsen.

Kontaktperson
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32