Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

En våd weekend i København

Nu skete det igen. Et voldsomt skybrud med vandmasser, der for blot få år siden var utænkelige ramte igen København. Nu gentager billedet sig af taxaer fanget i viadukter, oversvømmede kældre, hvorfra dynger af værdier igen kan slæbes ud i ildelugtende dynger. Det er en rigtig huskekage om, at kommunernes klimatilpasningsplaner ikke i sig selv holder vandet væk

Kommunerne skal i deres klimatilpasningsplaner kortlægge risikoen for oversvømmelser, anvise tiltag til at imødegå dem - og prioritere indsatsen.

- København er faktisk langt fremme i skoene i forhold til at arbejdet med klimatilpasningsplanen fulgt op af nødvendige investeringer. Det er derfor lidt paradoksalt, at det netop er København og dens borgere, der nu igen bliver så hårdt ramt af oversvømmelser efter skybrud, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

- Det fortæller også, at naturligvis skal den store vandafledning via de kommunale kloakker og vandafløb dimensioneres rigtigt, men det er samtidig også vigtigt, at borgerne selv tager bestik af situationen og gør det nødvendige for om muligt at minimere årsagerne til weekendens oversvømmelser.

De fleste danske kommuner fik udarbejdet klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013, som var den af regeringen fastsatte tidsfrist. Det arbejde er i store træk nu gennemført, og foruden kommunernes egen indsats, har staten stillet data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning og stillet ekspertviden fra et rejsehold til rådighed for kommunerne.

- De oversvømmelser, som København måtte lægge ryg til i denne weekend, må være et alvorligt vink med en vognstang til landets øvrige kommuner om, at planer i sig selv ikke beskytter mod oversvømmelser. Planerne kan vise, hvordan man undgår oversvømmelser, men kun de nødvendige investeringer kan forhindre oversvømmelserne. Opråbet til kommunerne er derfor, at de må se at få klimatilpasningsplanerne realiseret, så borgere og virksomheder ikke fortsat skal udsættes for oversvømmelser, siger Niels Nielsen og tilføjer:

- Og kommunerne står ikke nødvendigvis alene med investeringerne, da der nu er gennemført en række ændringer af det regelsæt, der sætter rammerne for kommunernes indsats som fx, at de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber kan deltage i klimainvesteringerne.

Kontaktinformation
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, telefon 25 66 63 14
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32