Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Implementering af 10 klimatilpasningsplaner – aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser

Kommunerne blev ved økonomiaftalen i 2012 pålagt at udarbejde planer for klimatilpasningen inden udgangen af 2013. Dette skete og planerne er generelt gode og grundige.

I 2016 er det muligt at følge op på, hvordan det går med at realisere planerne. Det har Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri gjort ved at Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har gennemgået 10 konkrete kommuners planer og deres gennemførelse. Dette har givet nogle konkrete indsigter, hvor flere med fordel kan adresseres af Folketinget.

Gennemgangen af de 10 planer og deres realisering viser:
• Der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er kommet med udmøntningen af planerne.
• Det er afgørende for prioriteringen af klimatilpasningen, at der er politisk opbakning og ledelsesmæssig prioritering i kommunen.
• Der mangler lovkrav om, at kommunerne opdaterer klimatilpasningsplaner; nu risikerer de eksisterende planer at blive forældede med tiden.
• Det er vanskeligt for kommunerne at få tilstrækkeligt overblik over lovgivningen og pligterne på området.

Disse forhold tilsammen medfører stor risiko for at klimatilpasningsplanerne ikke realiseres eller realiseres i tilstrækkelig omfang og med lavere effekt end den nødvendige.

Navnlig det forhold, at lovgivningen er vanskelig at få overblik over, og der ikke er et krav om opdaterede planer betyder, at der i realiteten kun er tilstrækkelige tilpasningsaktiviteter i de kommuner, der allerede har oplevet store problemer.

Downloade analysen: Implementering af 10 klimatilpasningsplaner