Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

Her kan du læse nyheder fra Dansk Infrastruktur

  23-03-2015

  Danmark halter efter naboerne i sikring mod vandmasserne

  Både staten og kommunerne i Norge, Sverige og Storbritannien tager aktivt del i at beskytte sine indbyggere mod skybrud, stigende vandstande og stormfloder. Til gengæld kan spredningen af ansvaret på stat, kommuner og enkelte lodsejere betyde, at der ikke er meget hjælp at hente herhjemme, på trods af Danmarks udsatte position som lavtliggende land

  20-10-2014

  Politikerne bør tage stilling til skybrudsskader

  De voldsomme skybrudsskader rejser nogle vigtige spørgsmål om kommunernes klimatilpasningsplaner, som befolkningen skal have svar på, mener Danske Anlægsentreprenører

  01-09-2014

  En våd weekend i København

  Nu skete det igen. Et voldsomt skybrud med vandmasser, der for blot få år siden var utænkelige ramte igen København. Nu gentager billedet sig af taxaer fanget i viadukter, oversvømmede kældre, hvorfra dynger af værdier igen kan slæbes ud i ildelugtende dynger. Det er en rigtig huskekage om, at kommunernes klimatilpasningsplaner ikke i sig selv holder vandet væk

  20-08-2014

  Anlægsentreprenører frygter forsinkelser

  Femernforbindelsen har fået 3.000 indsigelser fra enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Det bekymrer Danske Anlægsentreprenører, der stiller spørgsmål ved motiverne

  15-07-2014

  Ny bro – men motorvejen mangler

  Der skal bygges en ny højbro over Roskilde Fjord for at afhjælpe de nuværende trængselsproblemer på Kronprins Frederiks Bro. Men vi må undvære motorvejsforbindelsen

  12-06-2014

  Kloakker til boligejerne med ministerens hjælp

  Miljøministeren har lovet, at hun med et nyt lovforslag til efteråret vil skaffe hjælp til de boligejere, der ikke kan betale de nødvendige udgifter til kloakering. Det løfte er godt, men det skal dække bredere, og så skal der planlægges allerede nu af hensyn til miljøet, mener Danske Anlægsentreprenører

  26-05-2014

  Klimaplaner skal omsættes til handling

  De kommunale klimatilpasningsplaner skal vise deres værd. Først og fremmest skal det gå hurtigere med at omsætte planer i handling, hvis vi skal imødegå skaderne fra hyppige storme og skybrud, mener Danske Anlægsentreprenører

  10-03-2014

  Kommunen fralægger sig ansvar

  Danske Anlægsentreprenører er overraskede over, at Københavns Kommune afslår at samarbejde med branchen om en bedre gennemførelse af vejarbejder

  24-02-2014

  Fart på Metro Cityringen

  Danske Anlægsentreprenører glæder sig over den politiske vilje til at få metrobyggeriet holdt på sporet. Den brede politiske aftale om faste rammer for færdiggørelsen af Metro Cityringen rummer tilmed potentialer for tilsvarende løsninger ved andre vigtige infrastrukturprojekter i byområder